Θεωρημένα για 5 ως 12 έτη τα γενεολογικά βιβλία αιγοπροβάτων

11/02/2016 


Θεωρημένα για διάστημα 5 τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης και όχι μεγαλύτερο από 12 χρόνια πρέπει να είναι τα γενεολογικά βιβλία αιγοπροβάτων αναπαραγωγής καθαρής φυλής που υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες οι φορείς.


Αυτό ορίζει σχετική απόφαση με αριθμό 78/7796, που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκος Μπόλαρης και τροποποιεί την 340194/1992 (Β΄ 339) απόφαση του υφυπουργού Γεωργίας «Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή/και τηρούν γενεαλογικά βιβλία αιγοπροβάτων αναπαραγωγής καθαρής φυλής, καταρτίζουν ή/και εφαρμόζουν προγράμματα γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων, διάσωσης και διατήρησης σπάνιων φυλών» .
Η σχετική απόφαση αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 1
Τροποποιείται η αριθμ. 340194/06−05−1992 υπουργική απόφαση «Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή/και τηρούν γενεαλογικά βιβλία αιγοπροβάτων αναπαραγωγής καθαρής φυλής, καταρτίζουν ή/και εφαρμόζουν προγράμματα γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων, διάσωσης και διατήρησης σπάνιων φυλών» Β΄ 339).
Άρθρο 2
Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 340194/1992 τροποποιείται ως εξής: «5. Η Μόνιμη Επιτροπή Αναγνώρισης μπορεί στην απόφαση της για την αναγνώριση να υποχρεώνει τον φορέα της παρ. 1 περιπτ. β του παρόντος να θεωρεί στις αρμόδιες υπηρεσίες τα αποσπάσματα γενεολογικών βιβλίων που θα εκδίδει, για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης και πάντως όχι μεγαλύτερο από δώδεκα (12) χρόνια.»

Βρείτε εδώ ολόκληρη την Φορείς που τηρούν γενεoλογικά βιβλία αιγοπροβάτων.pdf

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.