Με 15ετή διάρκεια το δίπλωμα τρακτέρ και εξετάσεις σαν ΙΧ

2/03/2016

Κοντονής Γιώργος
Την προσπάθεια εξίσωσης του διπλώµατος ΙΧ µε την άδεια οδήγησης για τρακτέρ και θεριζοαλωνιστικές αποτυπώνει η νέα υπουργική απόφαση, που ορίζει ιατρικές εξετάσεις για τους χειριστές ανάλογες µε εκείνες των οδηγών αυτοκινήτων ενώ εισάγει ένα νέο πλαίσιο για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα ανανέωσης και ισχύς των αδειών αγροτικών µηχανηµάτων,
σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda.
Σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τις άδειες χρήσης και οδήγησης των αγροτικών μηχανημάτων
Συγκεκριµένα η εν λόγω απόφαση (ΦΕΚ 378/Β’/2016) ορίζει τη διοικητική ισχύ στα 15 έτη για την άδεια οδήγησης και χειρισµού αγροτικών µηχανηµάτων και παράλληλα προβλέπει την προσωρινή αφαίρεση της άδειας για το χρονικό διάστηµα που έχουν αφαιρέσει στο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο το δίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου.
Επιπλέον σύµφωνα µε την ΚΥΑ, από τη συµπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και µέχρι τη συµπλήρωση των ογδόντα 80 ετών, η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισµού αγροτικού µηχανήµατος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3 έτη από την ηµέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την ηµέρα της ανανέωσής της.
Όσον αφορά τις ιατρικές εξετάσεις αυτές θα χωρίζονται σε Πρωτοβάθµιες και ∆ευτεροβάθµιες που θα ελέγχουν τη σωµατική και διανοητική ικανότητα του υποψήφιου οδηγού.

Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το Άρθρο 1 της απόφασης η διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης αγροτικών µηχανηµάτων ορίζεται ως εξής:
1. Η άδεια οδήγησης και χειρισµού αγροτικού µηχανήµατος έχει διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη, από την ηµέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την ηµέρα της ανανέωσης της, και όχι πέραν της συµπλήρωσης της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών του κατόχου της άδειας.
Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισµού αγροτικού µηχανήµατος που ανανεώνεται πριν από τη συµπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών, δεν επιτρέπεται να έχει ηµεροµηνία λήξης µεγαλύτερη του εξηκοστού όγδοου (68ου) έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.
Από τη συµπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών και µέχρι τη συµπλήρωση των ογδόντα (80) ετών, η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισµού αγροτικού µηχανήµατος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη από την ηµέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την ηµέρα της ανανέωσής της.
Η διοικητική ισχύς της άδειας που ανανεώνεται πριν από τη συµπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα (80) ετών, δεν επιτρέπεται να έχει ηµεροµηνία λήξης µεγαλύτερη του ογδοηκοστού δεύτερου (82ου) έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Μετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα (80) ετών, η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισµού αγροτικού µηχανήµατος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ηµέρα της ανανέωσής της.
2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορεί, µετά από ιατρική εξέταση, να ορίζεται µικρότερος χρόνος ισχύος της άδειας οδήγησης και χειρισµού αγροτικού µηχανήµατος, για λόγους υγείας του κατόχου αυτής.
3. Η άδεια οδήγησης και χειρισµού αγροτικού µηχανήµατος παύει να ισχύει, αυτοδικαίως, εφόσον: α) λήξει η χρονική ισχύς της ή β) ο ενδιαφερόµενος παύσει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας, γ) είναι δυσχερής ο έλεγχος των στοιχείων του εντύπου, δ) έχει γίνει προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και για όσο διάστηµα ισχύει η αφαίρεση αυτή.
4. Εφόσον ο κάτοχος άδειας αγροτικού µηχανήµατος, κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια αγροτικού µηχανήµατος χορηγείται ή ανανεώνεται χωρίς νέα ιατρική εξέταση.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.