Από τα θρανία περνά η πληρωμή της τελικής δόσης για τα Σχέδια

29/02/2016

Στο δεύτερο έτος των δεσμεύσεων οι βιοκαλλιεργητές πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα παραγωγικής διαδικασίας και τεχνικά.Κοντονής Γιώργος
Προγράµµατα κατάρτισης, διάρκειας από 45 έως 150 ώρες και ανάλογα τον προϋπολογισµό του έργου τους, θα υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν όσοι συµµετέχουν σε επενδυτικά Μέτρα όπως Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση στα πλαίσια του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειµένου να εισπράξουν την τελική δόση της πληρωµής, σύµφωνα µε τον οδηγό του Β’ Πυλώνα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Agrenda.
Στο δεύτερο έτος των δεσμεύσεων οι βιοκαλλιεργητές πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα παραγωγικής διαδικασίας και τεχνικά.
Η σύνδεση αυτή που υπήρξε µέχρι πρότινος υποχρέωση µόνο για τους Νέους Αγρότες (150 ώρες για να λάβουν τις υπόλοιπες δόσεις), προβλέπεται να στηριχθεί από το Μέτρο 1.1 που αφορά «∆ράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση µέτρων του ΠΑΑ», ενώ τα µαθήµατα θα διαλέγονται ανάλογα την επένδυση.
Όσον αφορά τους φορείς που θα έχουν την ευθύνη και θα επιδοτηθούν κατά 100% για αυτά τα µαθήµατα, εδώ το θεσµικό πλαίσιο προβλέπει και δηµόσιους, όπως οι εκπαιδευτές του ΕΛΓΟ, αλλά και ιδιωτικούς όπως είναι τα γραφεία συµβούλων και τα κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης.
  •    Μέτρο 4.1 Όλοι οι δικαιούχοι υποχρεούνται για να λάβουν την τελική πληρωµή θα πρέπει να παρακολουθήσουν µαθήµατα 45 ωρών στα εξής ενδεικτικά πεδία: Χρηµατοοικονοµική διαχείρισης, εµπορία αγροτικών προϊόντων. Για όσους προχωρήσουν σε επένδυση άνω των 70.000 ευρώ, προβλέπονται µαθήµατα 90 ωρών πάνω σε : Εξειδικευµένες γνώσεις σχετικές µε την παραγωγική διαδικασία της εκµετάλλευσης, αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, ορθολογική χρήση φυτοπροσταστευτικών/λιπασµάτων.
  •   Στο Μέτρο 4.2 Μεταποίηση όσοι κάνουν επένδυση άνω των 2 εκατ. ευρώ για να λάβουν την τελική πληρωµή, θα πρέπει οι εργαζόµενοί τους να κάνουν µαθήµατα πάνω στους εξής τοµείς: Βασικές αρχές µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, συστήµατα διασφάλισης ποιότητας τροφίµων, 1η µεταποίηση ιδίας παραγωγής (γάλα, κρέας) και στην εµπορία αγροτικών προϊόντων.
  •    Στο Μέτρο 11.1 Βιολογική γεωργίας, όλοι οι δικαιούχοι στο 2ο έτος δεσµεύσεων πρέπει να παρακολουθήσουν τα εξής µαθήµατα: Βασικές αρχές της παραγωγικής διαδικασίας και τεχνικά θέµατα στη βιολογική γεωργία, αρχές µεταποίησης/συσκευασίας προϊόντων, νοµοθεσία τροφίµων, οικονοµικότητα εκµετάλλευσης, δικτύωση.
  •    Στο Μέτρο 10 Αγροπεριβαλλοντικά, όλοι οι δικαιούχου µπορούν να παρακολουθήσουν τα εξής µαθήµατα: Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, νέες τεχνικές αειφορικής διαχείρισης πόρων, πρακτικές παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον.
  •   Στο Μέτρο 9 Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών όλοι οι δικαιούχοι µπορούν να παρακολουθήσουν τα εξής µαθήµατα: Βασικές αρχές συνεργατισµού, εµπορία προϊόντων, νέες τεχνικές αειφορικής διαχείρισης πόρων, πρακτικές παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, αύξηση προστιθέµενης αξίας αγροτικών προϊόντων, παράγοντες µείωσης κόστους παραγωγής.

Ατοµική καθοδήγηση για γεωργοπεριβαλλοντικά

Στα πλαίσια του Μέτρου 1.1 παρέχεται δυνατότητα ατοµικής καθοδήγησης, κατά κύριο λόγο σε εν δυνάµει δικαιούχους των ενισχύσεων για το περιβάλλον και το κλίµα, κατά την είσοδό τους στο Μέτρο 10, για την επιλογή των δεσµεύσεων για τις οποίες θα αιτηθούν ενίσχυση, σύµφωνα µε τον οδηγό των Προγραµµάτων. Παράλληλα για µεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσµατικότερη διαχείριση του χρόνου των καταρτιζόµενων ή για αποµακρυσµένες περιοχές µπορούν τα προγράµµατα κατάρτισης ή τµήµα αυτών να πραγµατοποιηθούν και µέσω διαδικτύου (elearning).
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.