Αύριο η πρόσκληση για την εξισωτική του ΠΑΑ 2014 - 2020

 9/5/2016

Αύριο η πρόσκληση για την εξισωτική του ΠΑΑ 2014 - 2020 Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου αύριο Τρίτη 10/5 αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση για τους ενδιαφερόμενους του Μέτρου 13 με τίτλο «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (πρώην εξισωτική)
και αφορά την νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020. Ήδη το ΥπΑΑΤ έχει αναρτήσει στη Διαύγεια απόφαση με την μορφή εγχειριδίου που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αίτησης (Δικαιούχοι - Κριτήρια επιλεξιμότητας, Δικαιολογητικά, Ύψος Ενίσχυσης). Όπως έχει γνωστοποιηθεί με πρόσφατη απόφαση (ΦΕΚ 1275, Τεύχος Β') και αναφέρεται και στην παρούσα, το ύψος της ενίσχυσης για τις ορεινές περιοχές καθορίζεται πλέον στα 10 ευρώ ανά στρέμμα και για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα. Απλοποιείται η διαδικασία υποβολής αίτησης.
Υποβολή Αίτησης
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, απλοποιείται η διαδικασία της υποβολής της αίτησης η οποία θα γίνεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, ενώ προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ενότητα των δικαιούχων, όπου υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Όπως αναφέρει η απόφαση ( Άρθρο 9, Υποβολή αιτήσεων στήριξης/πληρωμής : «Η Αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωμής και υποβάλλεται ταυτόχρονα με  την  Ενιαία  Αίτηση  Ενίσχυσης  στον  ΟΠΕΚΕΠΕ,  από  τον  ίδιο  το  γεωργό  ή  από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συγκεκριμένα:
  • είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος
  • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υποβολής  ενιαίας αίτησης ενίσχυσης
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:
α)Αντίγραφο  και  των  δύο  όψεων  της  αστυνομικής  ταυτότητας  ή  των  κρίσιμων
σελίδων του διαβατηρίου (μόνο για φυσικά πρόσωπα).
β)Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.
Η  υποβολή  τους  δεν  είναι  απαραίτητη  σε  περίπτωση  που  έχουν  ήδη  υποβληθεί  και καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους ή σε αίτηση προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές».
Δικαιούχοι
Στο Άρθρο 5 του οδηγού γίνεται εκτενής αναφορά στους δικαιούχους του μέτρου 13 και του υπομέτρου 13.2 (αφορά την χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών)
Μπορείτε να δείτε εδώ την απόφαση και να ανατρέξετε στα Άρθρα 5 (σελ 9) και 6 (σελ 10) για να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων
Μέσα οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007 - 2013
Όπως αναφέρει η παρούσα απόφαση: «Στα παραπάνω υπομέτρα περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των δικαιούχων έτους 2015 καθώς και πιθανές πληρωμές δικαιούχων παρελθόντων ετών, υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων 211 και 212 του ΠΑΑ 2007 - 2013 και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά  την  31η  Δεκεμβρίου  2015  βάσει  του  άρθρου  3  Καν.  (ΕΕ)  1310/2013, όπως  αυτές αναφέρονται ενδεικτικά στο κεφάλαιο 19 του ΠΑΑ 2014-2020».

πηγη:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.