Με 4 συντελεστές η φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος, συν τις άμεσες ενισχύσεις

12.05.2016 

Με 4 συντελεστές η φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος, συν τις άμεσες ενισχύσεις
Με την κλίμακα των μισθωτών θα φορολογείται το κέρδος όσων ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από 1ης Ιανουαρίου 2016 και μετά, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων, που περιλαμβάνονται στο δεύτερο μέρος του νόμου για το ασφαλιστικό που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 8 Μαΐου.
Δηλαδή, αντί του συντελεστή φορολόγησης 13% με τον οποίο θα φορολογηθούν τα αγροτικά εισοδήματα του 2015, τα οποία θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν στις δηλώσεις του 2017 ο φόρος θα υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα)
Φορ. Συντελεστής
0 - 20.000
22%
20.001 - 30.000
29%
30.001 - 40.000
37%
40.001 –
45%
Όπως αναφέρεται σχετικά στον προσδιορισμό του κέρδους περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα
Στο φόρο που προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα χορηγείται έκπτωση 1.900 ευρώ για αγρότες που δεν έχουν παιδιά, 1.950 για όσους έχουν ένα παιδί, 2.000 για όσους έχουν δυο παιδιά και 2.100 ευρώ για όσους έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά.
Ειδικότερα, προκύπτουν οι εξής μεταβολές στο φορολογικό βάρος των αγροτών:


πηγη:www.paseges.gr