Σημαντικές αλλαγές προτείνει η Κομισιόν για την ΚΑΠ, μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του ορισμού του ενεργού αγρότη και ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση

15/9/2016

Σημαντικές αλλαγές προτείνει η Κομισιόν για την ΚΑΠ, μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του ορισμού του ενεργού αγρότη και ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση Σημαντικές αλλαγές στην απλοποίηση της ΚΑΠ προωθεί η Κομισιόν, ώστε να διευκολύνει το έργο των κρατών - μελών και των αγροτών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και παρέχοντάς τους ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
Μεταξύ αυτών είναι η παροχή μεγαλύτερης ευελιξία στην εφαρμογή του ορισμού του Ενεργού Αγρότη, την εισαγωγή «Εργαλείων Σταθεροποίησης Εισοδήματος» και απλοποίηση των όρων για την πρόσβαση σε δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ιδιαίτερα για τους νέους αγρότες. Σημειώνεται ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαιτούν την έγκριση της Ευρωβουλής και του Συμβουλίου της ΕΕ και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2018. Σύμφωνα με τον Επίτροπο Γεωργίας κ. Φιλ Χόγκαν «οι προτεινόμενες αλλαγές θα αφαιρέσουν μια σειρά από προβλήματα καθυστερήσεων στην εφαρμογή της ΚΑΠ, προς όφελος των αγροτών».
Οι προτάσεις της Κομισιόν θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης και αποτελούν μέρος του ανασχεδιασμού του Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ. Αναμένεται δε να τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2018.
  • «Εργαλείο Στεθεροποίησης εισοδήματος για συγκεκριμένο τομέα» : Το μέτρο αυτό θα δώσει στα κράτη - μέλη τη δυνατότητα να σχεδιάζουν ένα εξειδικευμένο εργαλείο για τον εκάστοτε τομέα, έτσι ώστε να είναι πιο ελκυστικό στη χρήση του για τις κυβερνήσεις και τους αγρότες. 
  • Απλούστευση κανόνων για πρόσβαση σε δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία: Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν να δώσουν την απαραίτητη ώθηση για καλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων στον αγροτικό τομέα και να παρέχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στους αγρότες σε κεφάλαια, ιδιαίτερα δε στους νέους αγρότες που αντιμετωπίζουν διαρκές πρόβλημα πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Συνολικός στόχος, σύμφωνα με την Κομισιόν να διασφαλιστεί η καλύτερη στόχευση τοη δημίσιου χρήματος και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα.  
  • Άμεσες ενισχύσεις: Η Κομισιόν προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του ορισμού του «ενεργού αγρότη». Το κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να αποφασίζει εάν επιθυμεί ή όχι να συνεχίσει να εφαρμόζει τον υφιστάμενο ορισμό του «ενεργού αγρότη» .Με αυτό τον τρόπο το σύστημα θα γίνει πολύ πιο ευέλικτο και λιγότερο γραφειοκρατικό, τόσο για τους αγρότες όσο και για τις εθνικές κυβερνήσεις.
Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Φιλ Χόγκαν: «Οι σημερινές (σ.σ 14/9/2016) προτάσεις αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της δέσμευσης εμού και της Κομισιόν για απλοποίηση των κανόνων σε μια σειρά από τομείς. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα αφαιρέσουν μια σειρά από προβλήματα καθυστερήσεων στην εφαρμογή της ΚΑΠ, προς όφελος των αγροτών».

πηγη:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.