Εγκαταλείπεται ο ορισμός του «ενεργού αγρότη»

15/09/2016

Η Κομισιόν θα προσπαθήσει να διευκολύνει τη ζωή των αγροτών, επιτρέποντας στα κράτη να καταργήσουν αν θέλουν την εφαρμογή του ενεργού γεωργού στα πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων.Κοντονής Γιώργος
Πράξη τα «Εργαλεία Σταθεροποίησης Εισοδήματος» που θα παρέχουν αποζημίωση στους γεωργούς σε περίπτωση σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους και θα επιδοτούν τα ασφάλιστρα μέσω κονδυλίων από τα Προγράμματα, καλεί η Κομισιόν να κάνουν τα κράτη μέλη, καθώς απλοποιεί τους σχετικούς κανόνες, καθιστώντας παράλληλα προαιρετικό τον ορισμό του «ενεργού γεωργού» από το 2018 και μετά.

Η Κομισιόν θα προσπαθήσει να διευκολύνει τη ζωή των αγροτών, επιτρέποντας στα κράτη να καταργήσουν αν θέλουν την εφαρμογή του ενεργού γεωργού στα πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων.
Τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν θα συμπεριληφθούν σε σχετικό Γενικό Κανονισμό μαζί με περισσότερες δράσεις, στα πλαίσια της αναθεώρησης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Όσον αφορά ειδικότερα για τον ορισμό του «ενεργού αγρότη», η Κομισιόν αναφέρει ότι θα προσπαθήσει να διευκολύνει τη ζωή αγροτών και πολιτείας, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να καταργήσουν αν θέλουν την εφαρμογή του ορισμού του στα πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων.
Στη δέσμη των μέτρων «απλοποίησης» των κανονισμών, μια ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει προταθεί στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η καθιέρωση απλών κανόνων για την πρόσβαση σε δάνεια και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα.
Οι προτάσεις αυτές, αν περάσουν, θα έχουν ισχύ από το 2018.

Πράσινο από Κομισιόν για προκαταβολή τσεκ από 16 Οκτωβρίου
Σημειωτέον ότι τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να καταβάλουν στου αγρότες την προκαταβολή του τσεκ από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου δίνει ο σχετικός Εκτελεστικός Κανονισμός, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βάσει αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν να προχωρήσουν σε προκαταβολές άμεσων ενισχύσεων, της τάξης του 70%, καθώς και σε προκαταβολές έως 85 % όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης σε σχέση με τις εκτάσεις και τα ζώα.
Σημειώνεται, πως όσον αφορά τη χώρα μας τόσο ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου όσο και οι αρμόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνουν λόγο για πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2016 σε ποσοστό μέχρι 70% το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της Agrenda από τις αρχές Αυγούστου.
Σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και έως 75 % όσον αφορά μέτρα στήριξης που σχετίζονται με τις εκτάσεις και τα ζώα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Βρείτε εδώ το επίσημο έγγραφο: Εκτελεστικός κανονισμός για την προκαταβολή του τσεκ το 2016.pdf

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.