Έγινε πράξη η χρηματοδοτική μίσθωση για αγρότες από την Πειραιώς

  26/09/2016 

Κοντονής Γιώργος
∆ιέξοδο στις χρηµατοδοτικές ανάγκες των αγροτών προσφέρει το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης της εταιρείας Leasing της Τράπεζας Πειραιώς, για την απόκτηση µηχανηµάτων και εξοπλισµού.

Με εξαμηνιαίο μίσθωμα και επιτόκιο 7%
Σύµφωνα µάλιστα µε πληροφορίες της Agrenda, το µίσθωµα θα είναι εξαµηνιαίο και όχι µηνιαίο, καθώς οι αγρότες δεν πληρώνονται κάθε µήνα αλλά περίπου δύο φορές το χρόνο, ενώ το επιτόκιο µοιάζει ανταγωνιστικό, ανάλογο του αγροτικού και όχι των υπόλοιπων προγραµµάτων leasing, καθώς θα κινείται γύρω στο 7%.

Τι είναι η Χρηµατοδοτική Μίσθωση
Tο leasing είναι µια σύµβαση ανάµεσα στην Πειραιώς Leasing και το µισθωτή:
  • Με την υπογραφή της σύµβασης,  ο µισθωτής έχει άµεσα στη διάθεσή του το ακίνητο, το µεταφορικό µέσο ή τον κινητό εξοπλισµό που χρειάζεται.
  • Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο µισθωτής καταβάλλει µισθώµατα στην Πειραιώς Leasing.
  • Στη λήξη της σύµβασης, καταβάλλοντας το προκαθορισµένο τίµηµα εξαγοράς, το περιουσιακό στοιχείο που µισθώνεται περνάει στη κυριότητα του µισθωτή.

Το µίσθωµα που καταβάλλει ο µισθωτής στην Πειραιώς Leasing για την ενοικίαση του ακινήτου, του µεταφορικού µέσου ή του εξοπλισµού, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµά του. Επιπλέον δίνεται  η δυνατότητα πρόωρης λύσης της σύµβασης. ∆ηλαδή, οποιαδήποτε στιγµή µπορεί ο συµβαλλόµενος να λύσει τη σύµβασή µε την Πειραιώς Leasing πριν τη λήξη της, όπως προβλέπεται στην ίδια τη σύµβαση.

Κυριότητα: Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η πλήρης κυριότητα ανήκει στην Πειραιώς Leasing. Μετά τη λήξη της σύµβασης, καταβάλλοντας το προκαθορισµένο τίµηµα εξαγοράς, η κυριότητα µεταβιβάζεται στο µισθωτή.

Εξαγορά: Με τη λήξη της σύµβασης, το προκαθορισµένο τίµηµα εξαγοράς είναι: Για κινητά περιουσιακά στοιχεία, 10 ευρώ ως συµβολικό ποσό. Για ακίνητα, συνήθως η αξία του οικοπέδου, όπως καθορίζεται στη σύµβαση.

Ασφάλιση: Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης το περιουσιακό στοιχείο του µισθωτή πρέπει να είναι ασφαλισµένο, µε δικαιούχο της ασφάλισης την Πειραιώς Leasing.


Χωρίς δέσµευση κεφαλαίων
Η νέα αυτή δυνατότητα χρηµατοδότησης επιτρέπει στους να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα του προγράµµατος, όπως η δυνατότητα ανάπτυξης  της αγροτικής εκµετάλλευσης,
  • χωρίς δέσµευση των κεφαλαίων της, τα οποία πλέον µπορεί να χρησιµοποιηθούν για παραγωγικούς, εµπορικούς  ή άλλους επενδυτικούς σκοπούς
  •  αποπληρωµή του εξοπλισµού και του αναλογούντος ΦΠΑ (σε περίπτωση µη απαλλαγής) µεσο-µακροπρόθεσµα, κάτι που επιτρέπει καλύτερο έλεγχο των χρηµατοροών της αγροτικής εκµετάλλευσης
  •  αναγνώριση τόκων που αναλογούν στο  µίσθωµα ως λειτουργικές δαπάνες.

Είναι σαφές ότι το εν λόγω προϊόν, µπορεί να αποτελέσει τη λύση για πολλές από τις χρηµατοδοτικές ανάγκες των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής και να διευκολύνει παράλληλα, µε την κατάλληλη προσαρµογή του θεσµικού πλαισίου, και την υλοποίηση επενδυτικών προγραµµάτων από τις επιχειρήσεις του αγροτικού κλάδου.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
Τρακτέρ, συλλεκτικές, αµελκτικές και pick-up
Το «Πρόγραµµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού και επαγγελµατικών οχηµάτων για αγρότες» καλύπτει ανάγκες παγίων όπως αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ, συλλεκτικές µηχανές, αµελκτικές µηχανές, κ.τ.λ. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί µια εξειδικευµένη πρόταση µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ευελιξίες, αλλά και ιδιαίτερα προνοµιακούς όρους.

ΕΝ ΔΥΝΑµΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
Πλεονεκτήµατα Leasing
Πρώτο και κυριότερο πλεονέκτηµα της χρηµατοδοτικής µίσθωτης, είναι ότι ο µισθωτής αποκτά τον αναγκαίο εξοπλισµό χωρίς να δεσµεύονται κεφάλαιά του. Επιπλέον, ο µισθωτής µπορεί να  προχωρήσει σε πρόωρη λύση της µίσθωσης και να αποκτήσει την κυριότητα του εξοπλισµού. Παράλληλα αξίζει να σηµειωθεί, ότι η απόκτηση του εξοπλισµού µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε ταυτόχρονη υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόµο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν οριστεί.
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.