Με τιμολόγιο αγορά σπόρων για αγρότες με βιβλία

 17/10/2016 

Παραγωγοί που αγοράζουν πιστοποιημένο σπόρο και δεν κρατούν βιβλία πρέπει να λάβουν απόδειξη αγοράς, ενώ αυτοί που είναι σε καθεστώς βιβλίων πρέπει να λάβουν τιμολόγιο, προκειμένου να μην χάσουν τη συνδεδεμένη κατά τον έλεγχο μέσω Taxis, που θα ακολουθήσει.

Αυτά ορίζει σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα: «Δικαιολογητικά έγγραφα για την καλλιεργητική περίοδο 2016 /2017». Σε κάθε περίπτωση, οι λογιστές ζητούν από τους παραγωγούς κατά την αγορά του πιστοποιημένου σπόρου να ενημερώνουν για το αν ανήκουν στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς.
Ολόκληρη η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:
ΘΕΜΑ: «Δικαιολογητικά έγγραφα για την καλλιεργητική περίοδο 2016 /2017»
Σύμφωνα με ίο άρθρο 8 του νόμου υπ' αριθμό 4308/2014 {ΦΕΚ Α' 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και ΠΟΛ 1003/31-12-2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α'251 ), για τους γεωργούς που είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς σπόρου.
Για τους γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου υπ’ αριθμό 4308/2014, για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης), αντί έκδοσης τιμολογίου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω , οι γεωργοί που επιθυμούν να καλλιεργήσουν εκτάσεις με καλλιέργειες που σύμφωνα με τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς σπόρου προκειμένου να κριθούν επιλέξιμοι σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας των καθεστώτων, κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2017, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
- Τιμολόγιο πιστοποιημένου σπόρου και καρτέλες πιστοποιημένου σπόρου
Είτε
-Απόδειξη λιανικής πώλησης, καρτέλες πιστοποιημένου σπόρου και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο: Δικαιολογητικά έγγραφα για την καλλιεργητική περίοδο 2016-2017.pdf

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.