Αύξηση συνδεδεμένων και κλήρου σε «μικρούς» πρόκριμα για την ΚΑΠ του 2020

 14/11/2016

Αύξηση των ποσοστών των συνδεµένων ενισχύσεων, καταβολή της ενιαίας µόνο σε αγρότες µε αποκλειστική δραστηριότητα τη γεωργία, ρύθµιση του καθεστώτος των παραγωγικών γαιών και ανάληψη του διοικητικού κόστους της ΚΑΠ από τις εθνικές κυβερνήσεις,
προκρίνουν µεταξύ άλλων οι ευρωβουλευτές σε ψήφισµα τους µε βασικό διακύβευµα την τόνωση της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda.
Στο ψήφισµά απαριθµώνται µία σειρά από προτάσεις για το «Πώς µπορεί η ΚΑΠ να βελτιώσει τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο;», βάζοντας τες στον τραπέζι ενόψει και της συζήτησης που θα ξεκινήσει στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 15 Νοεµβρίου για την µεταρρύθµιση της ΚΑΠ µετά το 2020.
Οι ευρωβουλευτές θεωρούν επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούν οι δοµές και να δοθούν κίνητρα για την συγκράτηση και ανανέωση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο, δεδοµένου ότι µεταξύ του 2005 και του 2014 η εισροή γεωργικού εργατικού δυναµικού µειώθηκε κατά περίπου ένα τέταρτο (-23,6%) στην ΕΕ των 28 και λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2010 µόλις το 7,5% των γεωργών ήταν κάτω των 35 ετών και σήµερα, περισσότεροι από 4,5 εκατοµµύρια γεωργοί είναι ηλικίας άνω των 65 ετών.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, η συντριπτική πλειονότητα των άµεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΑΠ διατίθεται στις πλουσιότερες γεωργικές εκµεταλλεύσεις, µε µόλις το 13% των δικαιούχων να λαµβάνει το 74% των άµεσων ενισχύσεων, γεγονός που θεωρεί ότι , δεν συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στον γεωργικό τοµέα. Το ψήφισµα υπενθυµίζει επίσης ότι, κατά µέσο όρο, ο Ευρωπαίος αγρότης διαθέτει µόλις 12 εκτάρια γης και το 70% των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχουν έκταση µικρότερη από 5 εκτάρια. Επισηµαίνει δε ότι, λόγω του µεγέθους και της δοµής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, δεν µπορούν πάντα να προσλαµβάνονται εργαζόµενοι πλήρους απασχόλησης και υψηλής κατάρτισης. Παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να θεσπίσουν µέτρα για την ενθάρρυνση της οµαδοποίησης των εργοδοτών.
Τέλος, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 45% του εργατικού δυναµικού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι γυναίκες, καλώντας την Κοµισιόν να αναθεωρήσει τον ορισµό της οικογενειακής γεωργικής εκµετάλλευσης προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών σε κατάρτιση και παροχή επαγγελµατικών συµβουλών, καθώς και σε κεφάλαια και κέρδη.

Εργαλεία προστασίας της αγροτικής γης από κεφαλαιούχους
Η αγορά γεωργικών εκτάσεων από επενδυτές ασκεί ολοένα µεγαλύτερη πίεση στις µικρές, οικογενειακές εκµεταλλεύσεις, υποστηρίζει το Ευρωκοινοβούλιο, συνιστώντας να επεξεργαστούν εργαλεία παρατήρησης και ρύθµισης του καθεστώτος των γαιών, προκειµένου να αποκτήσουν καλύτερη γνώση των αγορών γης ώστε να εξαλειφθεί το εκτεταµένο φαινόµενο της συγκέντρωσης ή ιδιοποίησης των γαιών και των µέσων παραγωγής.
Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι:
-Οι µικρές αλυσίδες εφοδιασµού οι οποίες συνδέουν τους αγρότες µε τους τοπικούς παραγωγούς µπορούν να τονώσουν τη δηµιουργία θέσεων εργασίας της υπαίθρου.
-Η Επιτροπή πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των έκτακτων µέτρων και εκτιµά ότι, για να µπορούν να λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας, οι τιµές παρέµβασης πρέπει να αναπροσαρµόζονται σε τακτική βάση σε συνάρτηση µε την εξέλιξη του κόστους παραγωγής, ούτως ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στα έσοδα και στη βιωσιµότητα της δραστηριότητάς τους.
-Τα κράτη πρέπει να δώσουν µεγαλύτερη δηµοσιότητα στις δυνατότητες που παρέχει ο δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο (π.χ. αγροτουρισµός, παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας)• .
-Η ΚΑΠ πρέπει να λαµβάνει περισσότερο υπόψη τις µειονεκτούσες γεωγραφικά περιοχές.
-Τα κράτη να υποστηρίξουν επιχειρήσεις και τους συνεταιρισµούς.
-Η αγορά γεωργικών εκτάσεων από επενδυτές ασκεί ολοένα µεγαλύτερη πίεση στις µικρές µονάδες.
-Απαιτείται θέσπιση δεσµευτικών κανόνων για δίκαιη πληρωµή στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων µεταξύ παραγωγών τροφίµων, χονδρεµπόρων και µεταποιητών προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί λαµβάνουν κατάλληλο µερίδιο της προστιθέµενης αξίας.
-Πρέπει να αυξηθεί το µερίδιο της χρηµατοδότησης για µέτρα που στοχεύουν στη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και ότι η ΚΑΠ πρέπει να ενισχύσει τα συστήµατα ασφαλίσεων για προστασία των αγροτών από διάφορους κινδύνους
-Οι άµεσες ενισχύσεις µετά το 2020 πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν µέσο της ΚΑΠ για τη στήριξη και σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδηµάτων, την αντιστάθµιση του κόστους που σχετίζεται µε την τήρηση των υψηλών προτύπων της ΕΕ (σε σχέση µε τις µεθόδους παραγωγής).

Το κόστος στις κυβερνήσεις
Τη µείωση του διοικητικού φόρτου των αγροτών που συνδέεται µε τις απαιτήσεις της ΚΑΠ, ζητούν οι ευρωβουλευτές, προτείνοντας η ανάληψη των δαπανών (δηλώσεις ΟΣ∆Ε, προγράµµατα) να περάσει στο εθνικό δίκαιο των κρατών. Τονίζουν ότι οι γεωργοί έχουν να αντιµετωπίσουν διοικητικές δαπάνες µεγάλης κλίµακας οι οποίες παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών. Γι’ αυτό ζητούν οικονοµικά αποδοτική µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.