Τα νέα πριµ κάνουν ιδιοκτήτες γης να µην κρατούν το λόγο τους

27/03/2017

Πανάγος Γιάννης  
Κλυδωνισµούς στο καθεστώς των ενοικίων αγροτικής γης και αναταράξεις σε όλο το φάσµα των οργανωτικών δοµών της αγροτικής παραγωγής
, σύμφωνα με ρεπορταζ της Agrenda, επιφέρουν οι νεφελώδεις παρεµβάσεις της τελευταίας στιγµής στα αγροτικά προγράµµατα και ιδιαίτερα το «ξεχείλωµα» των δράσεων σε βιολογικά και απονιτροποίηση, µε προφανή πελατειακά κριτήρια.
Ανατροπές στον τοµέα αγροτικής γης και ενοικίων φέρνει το ξεχείλωµα δράσεων σε βιολογικά, νιτρικά
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τους εµπλεκόµενους µε την αγροτική δραστηριότητα να βρίσκονται σε µεγάλη αναστάτωση, εξαιτίας των απρόβλεπτων συνθηκών που καλούνται να διαχειριστούν ως αποτέλεσµα της επιπόλαιης, όπως υποστηρίζουν, στάσης των κυβερνητικών αρχών στα θέµατα που σχετίζονται µε τα διαρθρωτικά προγράµµατα και τις ενισχύσεις του Β’ Πυλώνα.

Πιο συγκεκριµένα, ρυθµίσεις όπως, η αυτόνοµη ένταξη προϊόντων όπως το σκληρό σιτάρι και τα ψυχανθή στα προγράµµατα απονιτροποίησης και η όλο και ευκολότερη πρόσβαση καλλιεργητών στα προγράµµατα βιολογικής παραγωγής, ακόµα και αν το επίπεδο της σχετικής ενίσχυσης χαµηλώνει επικίνδυνα, δηµιουργούν µια νέα κατάσταση που θέτει επ’ αµφιβόλω τις µέχρι σήµερα ισορροπίες της αγοράς, κυρίως στον τοµέα της αγροτικής γης και των ενοικίων. Πιο συγκεκριµένα, οργανωµένοι καλλιεργητές µε µεγάλες σχετικά εκµεταλλεύσεις, που χρόνια τώρα νοικιάζουν εκτάσεις από συγκεκριµένους ιδιοκτήτες, γίνονται ήδη αποδέκτες οχλήσεων από τους κατόχους αυτών των γαιών, ότι κάπου εδώ η συνεργασία τους θα πρέπει να λάβει τέλος. Ο λόγος, όπως εξηγούν, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι οι εν λόγω ιδιοκτήτες γης αρχίζουν να «γλυκαίνονται» µε τις νέες ενισχύσεις (απονιτροποίηση, βιολογικά κ.ά.) και τη δυνατότητα που αποκτούν να έχουν, όπως οι ίδιοι λένε, πρόσβαση σ’ αυτές και επανεξετάζουν τη δυνατότητα ιδιόχρησης των αντίστοιχων αγροκτηµάτων.

Κάνει ζηµιά το σκληρό σιτάρι

Μεγάλη ζηµιά σ’ αυτή την υπόθεση, κάνει, απ’ ό,τι φαίνεται το σκληρό σιτάρι, µια καλλιέργεια που τα προηγούµενα χρόνια (µε εξαίρεση ίσως την τελευταία χρονιά), απέφερε ενδιαφέρουσες αποδόσεις, κυρίως λόγω των συνθηκών αγοράς και των µικρών σχετικά καλλιεργητικών απαιτήσεων. Σηµειωτέον ότι το σκληρό, που τώρα µπαίνει αυτοτελώς και στην απονιτροποίηση, έχει ήδη πρόσβαση στην ενιαία ενίσχυση (ενεργοποιεί δηλαδή δικαιώµατα) και στις συνδεδεµένες ενισχύσεις.
Με δεδοµένο µάλιστα ότι πολλοί από τους ιδιοκτήτες γης, ειδικά στις µεγάλες αγροτικές περιοχές, διατηρούν ήδη οι ίδιοι τα δικαιώµατα (µέσα από την προσφιλή µέθοδο των µισακών), τώρα δεν έχουν κανένα δισταγµό να χαλάσουν την όποια –προφορική κατά βάση- συµφωνία τους µε τους πραγµατικούς καλλιεργητές της γης, αναζητώντας αυτόνοµα την τύχη τους στον τοµέα της παραγωγής.

Αβεβαιότητες από τις εκκρεµείς µεταβιβάσεις

∆εν είναι όµως µόνο τα «ξεχειλωµένα» προγράµµατα που δυσχεραίνουν το σχεδιασµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Μεγάλο πρόβληµα δηµιουργείται και από τις αβεβαιότητες που υπάρχουν σε σχέση µε τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης των διαφόρων δράσεων, αλλά και τις αξιολογήσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη γνωστές, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε. Ειδικά οι υποψήφιοι στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών βρίσκονται ήδη αντιµέτωποι µε πολλά διλήµµατα, ορισµένα από τα οποία ενδέχεται να υπονοµεύσουν κυριολεκτικά το επαγγελµατικό τους µέλλον. Για παράδειγµα, αυτήν τη στιγµή εκκρεµούν ογκώδεις φάκελοι µε µεταβιβάσεις δικαιωµάτων, επειδή ακριβώς, η αξιολόγηση στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών δεν έχει ολοκληρωθεί και οι υποψήφιοι δεν ξέρουν αν θα πρέπει να ολοκληρώσουν -µέσω ΟΣ∆Ε- της µεταβιβάσεις ή αν θα ήταν τελικά καλύτερο… να κάτσουν στ’ αυγά τους.  

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.