Ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικότητας των αγροτικών περιοχών με 51 εκατ. ευρώ


27.03.2017


Ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικότητας των αγροτικών περιοχών με 51 εκατ. ευρώΤο επενδυτικό πακέτο αποσκοπεί στην ευρυζωνική κάλυψη αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας.
Το έργο αυτό συμβαδίζει με τους στόχους της ψηηφικής ενιαίας αγοράς και θα βοηθήσει να επιτευχθεί ο στόχος της συνδεσιμότητας για ολόκληρη τη χώρα μέχρι το 2020.

Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, θα αναπτυχθεί η ηλεκτρονική διοίκηση και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και θα δοθεί στις αγροτικές κοινότητες η δυνατότητα να αναλάβουν κεντρικό ρόλο στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

πηγη:www.paseges.gr