Πληρωμές βιολογικών, νιτρορύπανσης και άλλων ανειλημμένων 9,14 εκατομμυρίων €


27.09.2017 

Πληρωμές βιολογικών, νιτρορύπανσης και άλλων ανειλημμένων 9,14 εκατομμυρίων €
Πληρωμές ύψους 9.147.754,94 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 21 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2017.
Οι κυριότερες αφορούν το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας, καθώς και την νιτρορύπανση, μαζί με άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις του προηγουμένου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 21/09/2017-22/09/2017

πηγη:www.paseges.gr