«Όχι» στο ΑΤΑΚ και από την Ένωση Βισαλτίας

15/03/2018

Agronews
Να τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά σε ποσοστό επί της έκτασης ανά χρονιά ζητούν από τις Σέρρες.


Να μην εφαρμοστεί το ΑΤΑΚ έως ότου ολοκληρωθεί το εθνικό κτηματολογίου, οπότε και θα υπάρχει αξιόπιστη ταύτιση δηλούμενων αγροτεμαχίων με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, ζητά με επιστολή του ο πρόεδρος της ΕΑΣ Βισαλτίας, Παύλος Αραπατζής.  
Στην ίδια επιστολή ο κ. Αραπατζής σημειώνει ότι σε περίπτωση που δεν εισακουστεί η πρόταση του συνεταιρισμού να τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά σε ποσοστό επί του αριθμού ή της έκτασης των δηλωμένων ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ανά χρονιά π.χ. την πρώτη χρονιά 40% την επόμενη 70%  και την τρίτη 100% ,δηλαδή να υπάρχει ομαλή μετάβαση.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΑΣ Βισαλτίας:
Αξιότιμοι κύριοι,
Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας ενίσχυσης (23/2/2018) και στις Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2018 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στις παραγράφους Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ και Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, αναφέρεται στην υποχρεωτικότητα του μοναδικού Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ) όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (είτε ιδιόκτητου είτε ενοικιαζόμενου) και ξανατονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη είναι υποχρεωτική.
Στις 9/2/2018 αποστείλαμε υπηρεσιακά και σε απάντηση σχετικού e-mail από την επιτροπή συντονισμού  του έργου (κ. Δάφνη Τσουμπλέκα),περί υποβολής βελτιωτικών προτάσεων μεταξύ των άλλων και τις θέσεις μας για την υποχρεωτική καταχώρηση του Α.Τ.ΑΚ., και στα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια πέρα από τα ιδιόκτητα για τα οποία ήταν είδη υποχρεωτική.
Δεν μπόρεσε να περάσει έγκαιρα η ενημέρωση στους γεωργούς η υποχρεωτικότητα της αναγραφής του
Α.Τ.ΑΚ. ,στα ιδιωτικά συμφωνητικά αγρομίσθωσης καλλιεργητικής περιόδου 2017/2018,αν και υπήρξε μια πρώτη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 22/12/2017.
Μόλις το θέμα πήρε διάσταση σε διάφορους ιστοχώρους, σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκπομπές με αγροτικό περιεχόμενο , με την άμεση επαφή μας με τους γεωργούς κατά την πληροφόρησή τους τώρα που προσέρχονται για την υποβολή της ΕΑΕ 2018, γίναμε δέκτες πολλών διαμαρτυριών τους.
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η υποχρεωτική εφαρμογή της αναγραφής και καταχώρησης του Α.Τ.ΑΚ. Θα δημιουργήσει όχι απλά προβλήματα αλλά και πραγματικό αδιέξοδο, λαμβάνοντας υπόψιν και τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν με κληρονομικά θέματα, κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες.
Το κυριότερο πρόβλημα είναι η αδυναμία τεκμηρίωσης του <<ιδιοκτησιακού καθεστώτος>> σε πολλά αγροτεμάχια, το οποίο και αποτελεί χρονίζων πρόβλημα της Χώρας το οποίο είναι αδύνατο να επιλυθεί άμεσα μέχρι το Μάιο του 2018 με την ολοκλήρωση των ΕΑΕ 2018, με δεδομένο ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί στη χώρα μας.`
Από την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ (6/3/2018) για την υποχρεωτική αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ. Στην ΕΑΕ 2018 και στον πίνακα με τα ερωτήματα για την αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ. και σε κατηγορίες που θεωρητικά υπάρχουν εξαιρέσεις πρακτικά δεν μπορούν να γίνουν π.χ. για πολύ λίγα αγροτεμάχια ιδιοκτητών που μένουν μόνιμα  στο εξωτερικό έχουν συνταχθεί μακροχρόνια συμβολαιογραφικά ενοικιαστήρια, επίσης υπάρχουν πολλά αγροτεμάχια που ανήκαν σε ιδιοκτήτες δύο γενιές πριν και δεν έχει ακόμη γίνει κάποια ενέργεια για τακτοποίηση των κληρονομικών και προφανώς δεν υπήρχε Ε9 όταν ζούσε ο αρχικός ιδιοκτήτης.
Στην Ελλάδα γενικότερα και στην περιοχή μας ειδικότερα, έχουμε κατακερματισμένο κλήρο ,όπως και πολυιδιοκτησιακό καθεστώς των αγρών, με αποτέλεσμα, για ένα αγροτεμάχιο να χρειάζεται να γίνει καταχώρηση των Α.Τ.ΑΚ., που μπορεί να ανέρχεται σε διψήφιο αριθμό. Φαντασθείτε πόσος επιπλέον χρόνος απαιτείται για την καταχώρηση ενός και μόνον αγροτεμαχίου.
Επίσης ο Α.Τ.ΑΚ. ,είναι 11ψήφιος αριθμός που η σωστή αναγραφή του από μέρους των γεωργών στα ιδιωτικά συμφωνητικά και η σωστή καταχώρηση θα εμπεριέχει πολλά λάθη.
Η καταχώρηση των Α.Τ.ΑΚ. θα αυξήσει αρκετά το μέσο χρόνο που θα απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας ΕΑΕ γιατί αυξάνεται σημαντικά ο όγκος δουλειάς. Αν λάβουμε υπόψη και την απροθυμία των γεωργών να υποβάλουν αιτήσεις περιμένοντας εξελίξεις, υπάρχει κίνδυνος μη έγκαιρης περάτωσης του έργου.
Την αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης ενός αγροτεμαχίου στο Ε9 ,ώστε αυτό να αποκτήσει Α.Τ.ΑΚ., έχει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης της έκτασης και όχι ο γεωργός-καλλιεργητής, ο οποίος τελικά θα <<υποστεί την τιμωρία>> της απώλειας ενισχύσεων.
Συνοψίζοντας αν παραμείνει η υποχρεωτικότητα για τον Α.Τ.ΑΚ. και υπάρξει διασταυρωτικός έλεγχος με κωδικούς λαθών που θα μειώνουν την έκταση, εγείρει σοβαρούς κινδύνους για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και κατ’ επέκταση την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις  τοπικές κοινωνίες και γενικότερα για την Ελληνική οικονομία και μάλιστα αυτή  την εποχή της κρίσης που ζούμε.
Πολλοί εκμισθωτές θα προτιμήσουν να μην δώσουν τους ΑΤΑΚ με αποτέλεσμα την μη καλλιέργεια γης, τη μείωση παραπάνω της συμμετοχής του αγροτικού χώρου στο ΑΕΠ της χώρας και από την άλλη πλευρά επιπτώσεις στη διατροφική αλυσίδα από τη μη καλλιέργεια σημαντικών εκτάσεων της χώρας και επιπλέον μεταβολή αρνητικά στο ισοζύγιο εξαγωγών -εισαγωγών.
Επιπρόσθετα  βρισκόμαστε σε μια περίοδο διαπραγμάτευσης για την επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και φανταστείτε πόσο θα εξασθενίσει η διαπραγματευτική ισχύς της χώρας μας αν έχουμε τεράστια μείωση σε δηλωθείσες εκτάσεις αλλά και απορρόφηση κονδυλίων.

Δεν διαφωνούμε στη προσπάθεια εξυγίανσης του συστήματος δηλαδή τα δηλωμένα αγροτεμάχια να έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς που να ανταποκρίνεται σε πραγματικούς ιδιοκτήτες.
Η θέση μας για τον Α.Τ.ΑΚ., και το Ε9 είναι ό,τι ο Α.Τ.ΑΚ. ,δεν είναι αξιόπιστο στοιχείο σε σχέση  με  τον Κ.Α.Ε.Κ,τον κατ’ αντιστοιχία Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου. με δεδομένο ότι στην περιουσιακή κατάσταση (Ε9) δηλώνεται ένα ακίνητο (αγροτεμάχιο) χωρίς κάποιο έλεγχο δηλαδή δεν είναι επακριβώς προσδιορισμένο σε σχέση με τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά και την ακριβή του έκταση.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1. Προτείνουμε, να αναβληθεί η εφαρμογή της  μέχρι την ολοκλήρωση του Εθνικού κτηματολογίου, οπότε θα υπάρχει αξιόπιστη ταύτιση δηλούμενων αγροτεμαχίων με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, βασιζόμενη στα δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου και υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από μέρους μας που θα βασίζεται στα δεδομένα του, όπως επίσης και να γίνει επιτέλους τράπεζα γης και στη χώρα μας.
  2. Εάν πρέπει να πορευθούμε με την αναγραφή και καταχώρηση του Α.Τ.ΑΚ., προτείνουμε μέχρι το τέλος της τρέχουσας ΚΑΠ να είναι προαιρετική η εφαρμογή (να μην εφαρμόζονται μειώσεις).
  3. Τέλος αν δεν γίνει αποδεκτή κάποια από τις παραπάνω προτάσεις μας, προτείνουμε η υποχρεωτική αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ.στην ΕΑΕ 2018 να τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά  σε ποσοστό επί του αριθμού η της έκτασης των δηλωμένων ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ανά χρονιά π.χ. την πρώτη χρονιά 40% την επόμενη 70%  και την τρίτη 100% ,δηλαδή να έχουμε ομαλή μετάβαση.
πηγη:www.agronews.gr