Παράνομα λιπάσματα κυκλοφορούν στην αγορά

 20/04/2015

Μπίκας Αλέξανδρος
Φαινόμενα διακίνησης λιπασμάτων χωρίς άδεια εμπορίας περιήλθαν σε γνώση του Συνδέσμου Παραγωγής και Εμπορίας Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), ο οποίος με τη σειρά του εφιστά την προσοχή στα μέλη του, στα καταστήματα γεωργικών εφοδίων καθώς και στους παραγωγούς.

Συγκεκριμένα κατόπιν καταγγελίας μελών του ΣΠΕΛ, εντοπίστηκε η διακίνηση λιπασμάτων χωρίς άδεια εμπορίας τύπου Α ή τύπου Β από την εταιρεία STEAM TRADING. Πρόκειται για τα λιπάσματα " Ουρία κοκκώδης προέλευσης Ιράν " , καθώς και " Νιτρική αμμωνία προέλευσης Βουλγαρίας" που φέρονται σε συσκευασίες μεγάλων σάκων. Η εταιρεία STEAM TRADING δηλώνει διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Συνδέσμου.
Σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής & Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Εμπορίας Λιπασμάτων του Υπουργείου, όπου είναι εγγεγραμμένες όλες οι εταιρείας που νόμιμα παράγουν και εμπορεύονται Λιπάσματα, η εταιρεία STEAM TRADING δεν κατέχει Άδεια εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή τύπου Β.
Ο ΣΠΕΛ έχει ήδη ενημερώσει τις Υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου και βρίσκεται σε εξέλιξη η αντίστοιχη διαδικασία για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού και την υποβολή των κυρώσεων με βάση την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.
Ωστόσο ο Σύνδεσμος επιθυμεί να ενημερώσει ότι σε λιπάσματα που διακινούνται χωρίς άδεια εμπορίας μπορεί να περιέχονται υλικά που δεν ανταποκρίνονται στις κοινοτικές και εθνικές προδιαγραφές. Η έλλειψη αδειών εμπορίας λιπασμάτων και κατά συνέπεια ο μη έλεγχος των προϊόντων αυτών από πιστοποιημένους φορείς είναι πιθανό να οδηγήσει σε υποβάθμιση τόσο της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων όσο και των εδαφικών και υδάτινων πόρων.
Επιπρόσθετα ο έμπορος που συνεργάζεται με τις εταιρείες αυτές είναι κατά την νομοθεσία συνυπεύθυνος και είναι πιθανό να αντιμετωπίσει διοικητικές ή/και ποινικές ευθύνες.
Ο ΣΠΕΛ καλεί τα Μέλη του, τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων καθώς και τους παραγωγούς να ελέγχουν τη σήμανση στις συσκευασίες λιπασμάτων, όπου απαιτείται να αναγράφονται με ευκρίνεια στην Ελληνική γλώσσα ο τύπος λιπάσματος, η χημική του ανάλυση, η εταιρεία παραγωγής- διακίνησης και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν. Επίσης, συνιστάται πριν την προμήθεια των προϊόντων να γίνεται έλεγχος της ύπαρξης αδειών εμπορίας- κυκλοφορίας λιπασμάτων από τους παραγωγούς και τους εμπόρους.
Ο ΣΠΕΛ είναι στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διακίνησης και εμπορίας προϊόντων θρέψης και λιπασμάτων για την παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής υποστήριξης.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου