ΟΠΕΚΕΠΕ:Πληρωμες

Στις 06/02/2013 έγινε η πληρωμή Προσωρινών Εκτάκτων Μέτρων
Στήριξης Τομέα Φρούτων και Λαχανικών (e-coli)με 2 δικαιούχους και ποσό: 2.168,82€ 
Στις 06/02/2013 έγινε η πληρωμή Οδοιπορικών ΕΓΤΑΑ μέτρο 511 με 7 δικαιούχους και ποσό: 5.036,19€