Η εγγραφή στο Μητρώο Συνταγογράφων αγροεφοδίων

03/02/2015

Κοντονής Γιώργος  
Δημιουργήθηκε η σχετική πλατφόρμα και άνοιξε τελικά, μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, η ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων.


Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις των κατά τόπους ΔΑΟΚ, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά την εγγραφή, ενώ θα ακολουθήσει ο έλεγχος κάθε αίτησης, η οποία αναλόγως θα κρίνεται απορριφθείσα, εκκρεμής ή εγκεκριμένη.
Σημειώνεται ότι αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης για την ηλεκτρονική συνταγογράφιση (ΦΕΚ 2310/2014)) είναι η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ).
Αναλυτικά η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων με βάση τις οδηγίες από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ έχουν ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αριθμό 9497/104760/20.8.2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2310) προβλέπεται η σύσταση Μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων.
Η ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων είναι έτοιμη και τίθεται σε λειτουργία και οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία.
Α. Εμφανίζουν την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr). Επιλέγουν το εικονίδιο των Ψηφιακών Υπηρεσιών και δημιουργούν λογαριασμό χρήστη στις ψηφιακές υπηρεσίες.
Β. Επιλέγουν από το μενού «Επιλογή Υπηρεσίας» την «Αίτηση Υποψηφίου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων», στο σημείο αυτό μπορούν να καταχωρήσουν την αίτησή τους είτε να δουν την πορεία της αίτησής τους (απορριφθείσσα, εκκρεμής, εγκεκριμένη).
Γ. Συμπληρώνουν όλα τα πεδία της φόρμας «Αίτηση Υποψηφίου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων», καθώς και όλα τα πεδία υποχρεωτικά και πατούν το εικονίδιο «Αποθήκευση».
Δ. Συμπληρώνουν και υπογράφουν την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και ακολούθως την συμπληρωμένη δήλωση την αναπαράγουν σε ηλεκτρονική μορφή (σκανάρουν) και μάλιστα μόνο σε αρχείο μορφής pdf.
Ε. Αναπαράγουν σε ηλεκτρονική μορφή (σκανάρουν) και μάλιστα μόνον σε αρχείο pdf τον βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Προσοχή, εάν κατέχουν επιπλέον τίτλους σπουδών, σκανάρουν μόνον τον βασικό τίτλο σπουδών, που εμπίπτει στις προϋποθέσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του
Άρθρου 35 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α’8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44, παρ. 4 του ν. 4235 / 2014 (ΦΕΚ Α’ 32).
Συνιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στα εξής:
-Για την αρχική εγγραφή στο μητρώο συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να υποβάλουν εγγράφως τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση ‘όμως που απαιτείται τροποποίηση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εγγράφως τα νέα δικαιολογητικά στην υπηρεσία και η τροποποίηση των στοιχείων θα διενεργείται μόνον από αρμόδιο υπάλληλο για το Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων.
-Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει μία μόνον αίτηση
- Στο πεδίο ΔΑΟΚ-ΠΕ δηλώνει την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί. Εάν ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες περιοχές, δηλώνει με δική του ευθύνη μια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που τον εξυπηρετεί.
-Οι ενδιαφερόμενοι πριν την τελική αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να επανελέγχουν τα στοιχεία τους για να αποφεύγεται η ανάγκη διορθώσεων.
-Τα στοιχεία που δηλώνονται αφορούν το φυσικό πρόσωπο του συνταγογράφου και ανταποκρίνονται στα στοιχεία που αναφέρονται στα επίσημα έγγραφα (δελτίο ταυτότητας κλπ.).
-Για οποιαδήποτε απορία ο χρήστης – αιτών μπορεί να συμβουλεύεται το εικονίδιο της «βοήθειας» στην άνω δεξιά θέση της οθόνης «Αίτηση Υποψηφίου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων».
ΣΤ. Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων η αίτηση είναι έτοιμη για εξέταση και έγκριση από τον αρμόδιο υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.