Πακέτο Χατζηγάκη και τρακτέρ εκτός Eπενδυτικού

07/11/2016

Δεν υπάγονται αγρότες για τους οποίους εκκρεμούν ανακτήσεις από το πακέτο Χατζηγάκη, σύμφωνα με όσα ορίζει η Αρχή «Deggendorf».Δούσκα Ελένη
Εκτός όλων των δράσεων του νέου Αναπτυξιακού νόµου αφήνει αγρότες και φορείς αυτών (συνεταιρισµούς και Οµάδες Παραγωγών) η Αρχή «Deggendorf»,
σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda.
Δεν υπάγονται αγρότες για τους οποίους εκκρεμούν ανακτήσεις από το πακέτο Χατζηγάκη, σύμφωνα με όσα ορίζει η Αρχή «Deggendorf».

Πρόκειται για µια παράµετρο στο Άρθρο 4, Γενικές αρχές χορήγησης των ενισχύσεων, του νέου Επενδυτικού νόµου, σύµφωνα µε την οποία αποκλείεται από όλα τα καθεστώτα κάθε επενδυτής για τον οποίο εκκρεµεί ανάκτηση ενισχύσεων, µεταξύ των οποίων και το πακέτο Χατζηγάκη.
Ειδικότερα, η αρχή «Deggendorf»  αναφέρει ότι «στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος δεν µπορούν να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεµεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούµενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνοµες και ασυµβίβαστες προς την εσωτερική αγορά».
Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης ενός νέου µέτρου ενίσχυσης, ζητά από το κράτος µέλος να αναλάβει τη δέσµευση ότι θα αναστείλει την καταβολή νέας ενίσχυσης σε οποιονδήποτε αποδέκτη οφείλει να επιστρέψει παράνοµη και ασυµβίβαστη ενίσχυση που υπόκειται σε προηγούµενη απόφαση ανάκτησης. Αν το κράτος µέλος δεν αναλάβει τη δέσµευση αυτή ή αν δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τα µέτρα ενίσχυσης που υπεισέρχονται και που εµποδίζουν την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συνολική επίπτωση της παλαιάς και της νέας ενίσχυσης στον ανταγωνισµό, η Επιτροπή λαµβάνει τελική απόφαση υπό όρους βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 4 του ∆ιαδικαστικού Κανονισµού, απαιτώντας από το κράτος να αναστείλει την καταβολή νέας ενίσχυσης µέχρις ότου πεισθεί ότι ο σχετικός δικαιούχος έχει επιστρέψει την παλαιά παράνοµη και ασυµβίβαστη ενίσχυση, περιλαµβανοµένων τυχόν οφειλόµενων τόκων στο πλαίσιο στο πλαίσιο της ανάκτησης.
Ποιοι αγρότες καλούνται να «πληρώσουν» το πακέτο
Περί τους 95.815 εν ζωή αγρότες καλούνται να πληρώσουν το ιλιγγιώδες ποσό των 245 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατ. ευρώ αφορούν τόκους. «Σίγουροι» πρέπει να θεωρούνται 12.000 παραγωγοί, που έλαβαν την περίοδο 2008-2009 ποσά άνω των 5.000 ευρώ, ενώ δεν έχει γίνει ακόµα γνωστό τι θα συµβεί µε όσους είχαν λάβει από 2.000-5.000 ευρώ, καθώς για τα µικρά ποσά έως 2.000 ευρώ θα ισχύσει πλήρης απαλλαγή, όπως έχει γνωστοποιηθεί ως σήµερα.

Σε σχετική απάντηση του υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, µάλιστα, σε ερώτηση 2 βουλευτών της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, αναφέρονται τα εξής: «Από το συνολικό ποσό των 420.967.666 ευρώ που κρίθηκαν παράνοµες κρατικές ενισχύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την Επιστολή της 24ης/02/2015-Ares (2015) 775030, αποδέχθηκε την απαλλαγή των υπόχρεων που έχουν αποβιώσει, οι οποίοι υπολογίστηκαν (µέχρι την 31η/12/2014) σε 47.811 µε ποσό 18.742.612 ευρώ, το οποίο αποµειώνει ισόποσα το συνολικό ποσό ανάκτησης».
Αρχή Deggendorf
Ειδικότερα, στις αποφάσεις για τον νέο Αναπτυξιακό υπάρχει η Αρχή «Deggendorf», σύµφωνα µε την οποία: «Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος δεν µπορούν να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεµεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων, κατόπιν προηγούµενης απόφασης της ΕΕ, µε την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνοµες, ασυµβίβαστες προς την εσωτερική αγορά (άρθρο 1 παρ. 4 Γ.Α.Κ.). Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης, οφείλει να δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του εν λόγω εδαφίου».
Χωρίς επιδότηση Αναπτυξιακού τα τρακτέρ
Θεωρούνται µεταφορικά µέσα και όχι µηχανολογικός εξοπλισµός τα τρακτέρ, γι’ αυτό και δεν επιδοτούνται από τον Αναπτυξιακό. Αυτό, λοιπόν, σηµαίνει ότι οι επιλογές των παραγωγών για την ενίσχυση αγοράς ενός γεωργικού µηχανήµατος µπορούν να προέρχονται από τα Σχέδια Βελτίωσης και από το νέο Μέτρο της Συνεργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, ως γνωστόν η αγορά γεωργικών ελκυστήρων και παρελκόµενων µηχανηµάτων επιδοτείται από τα Σχέδια Βελτίωσης, η ενεργοποίηση των οποίων µέσα από το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης τοποθετείται από τους αρµόδιους του υπουργείου και της ∆ιαχειριστικής Αρχής περί την άνοιξη του 2017.
Όσον αφορά το Μέτρο Συνεργασίας, καλύπτει όλες τις επενδυτικές δαπάνες που προβλέπονται και στα Σχέδια Βελτίωσης (π.χ. µηχανήµατα, αρδευτικά συστήµατα, επενδύσεις σε ΑΠΕ) και µάλιστα µε επιπλέον ποσοστό 20%, σύµφωνα µε τον οδηγό του Μέτρου. Ωστόσο, για να ενταχθούν οι ενδιαφερόµενοι αγρότες, θα πρέπει να συνάψουν ένα είδος συµφωνίας µε άλλους φορείς του αγροτικού χώρου ώστε η επένδυση να αποκτήσει τον χαρακτήρα «καινοτοµίας». Το ζητούµενο, πάντως, είναι το εν λόγω Μέτρο δεν αναµένεται να προκηρυχτεί σύντοµα, καθώς υλοποιείται για πρώτη φορά, οπότε ρεαλιστική ηµεροµηνία µπορεί να θεωρηθεί το 2018, σύµφωνα µε τους έχοντες γνώση των πραγµάτων.       

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.