Από τα κόκκινα δάνεια της κακής ΑΤΕ η αφετηρία για τις διαγραφές

13/02/2017

Μπίκας Αλέξανδρος
Από τα συναρµόδια υπουργεία, κυρίως το Οικονοµικών, τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική αναφορικά µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και την στάση του εκκαθαριστή της «κακής» Αγροτικής,
φαίνεται πως εξαρτάται πλέον σε µεγάλο βαθµό η υλοποίηση ή όχι του σχεδιασµού των επιτελών της πλατείας Βάθη, για ελάφρυνση των αγροτών από τα «κόκκινα» δάνεια.
Νεότερες πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να επεξεργάζεται µια λύση που θα έχει µεν πιλότο, το νόµο (3259/2004) για τα πανωτόκια που θέσπισε το 2004 η κυβέρνηση Καραµανλή, ωστόσο εξετάζεται η δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσής της, µε κούρεµα οφειλών που σε ορισµένες περιπτώσεις θα είναι πάνω απ’ το 50%. Υπενθυµίζεται πως το 2004, το άρθρο 39 του νόµου Αλογοσκούφη (3259/2004) είχε ψηφιστεί µε βασική την αρχή ότι «η τελική οφειλή δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου».
Για τα µεγάλα δάνεια τότε είχε επεκταθεί το πλαφόν λίγο πάνω από τα 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ την επίβλεψη εφαρµογής της εγγυόταν η Τράπεζα Ελλάδος.

Το σκεπτικό που φαίνεται να πρυτανεύει στους εµπνευστές της νέας ρύθµισης, είναι αγρότες που έχουν  πληρώσει πολλές φορές πάνω από το διπλάσιο το αρχικό τους κεφάλαιο, να καρπωθούν διαγραφή χρεών.
Ερωτηµατικό που χρήζει διερεύνησης είναι η περίπτωση οφειλών-πέραν αυτών που υπάρχουν σε µια τράπεζα-, βεβαιωµένων στις εφορίες, οι οποίες λόγω παρέλευσης δύο χρόνων απλήρωτων δόσεων, µεταφέρθηκαν στις εφορίες.
Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 39 του ν.3259/2004 αναφέρεται πως:
1. Η συνολική ληξιπρόθεσµη οφειλή από κάθε είδους συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων, οι οποίες συνοµολογούνται ή έχουν συνοµολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου µε πιστωτικά ιδρύµατα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου εκάστου δανείου ή πίστωσης ή του αθροίσµατος των ληφθέντων κεφαλαίων περισσότερων δανείων ή πιστώσεων ή προκειµένου περί αλληλόχρεων λογαριασµών, του ποσού της οφειλής, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά την τελευταία εκταµίευση του λογαριασµού, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να αναπροσαρµόσουν το ύψος των απαιτήσεών τους σύµφωνα µε τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να µην προχωρήσουν σε έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξή τους ούτε σε συνέχιση διαδικασιών που έχουν ήδη αρχίσει, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2004 ή εφόσον εκκρεµεί η αίτηση του επόµενου εδαφίου για τη συνοµολόγηση της ρύθµισης ή για όσο χρόνο ο οφειλέτης είναι ενήµερος. Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2004 οι οφειλέτες ή οι εγγυητές πρέπει να υποβάλουν στα πιστωτικά ιδρύµατα αίτηση για την υπαγωγή.
Η αποπληρωµή της προκύπτουσας κατά τα ως άνω οφειλής πρέπει να έχει διάρκεια 5 έως 7 ετών, εκ των οποίων 2, θα αποτελούν περίοδο χάριτος και η αποπληρωµή θα γίνεται µε ισόποσες περιοδικές δόσεις, εκτός και αν τα δύο µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά. Η οφειλή θα είναι έντοκη µε το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της ενήµερης οφειλής για όµοιες χρηµατοδοτήσεις.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.