Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κάνει γνωστό ότι με νέο ρύθμιση,θα είναι δυνατή η υπαγωγή στην ρύθμιση των 120 δόσεων και των βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.