Ανάκτηση 92,86 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση της ΚΑΠ

  19/12/2014

Γιαννακοπούλου Φανή 
Τη μερίδα του λέοντος έχει η Ελλάδα όσον αφορά την επιστροφή κονδυλίων για κακοδιαχείριση πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, αφού καλείται να επιστρέψει 92,86 εκατ. ευρώ,
την ώρα που η Σλοβενία και Ιρλανδία θα επιστρέψουν 8,70 εκατ. ευρώ και 1,06 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Ειδικότερα, έπειτα από τους σχετικούς ελέγχους που διενήργησε η Κομισιόν ζητά την επιστροφή συνολικά 102 εκατ. ευρώ από Ελλάδα, Ιρλανδία και Σλοβενία.

Αναλυτικά οι τομείς και ο λόγος διόρθωσης ανά χώρα:

Ελλάδα:
  • Επιστροφές κατά την εξαγωγή. Προτεινόμενη διόρθωση λόγω της έλλειψης οδηγιών σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 952/2006. Ποσό διόρθωσης:1,78 εκατ. ευρώ.
  • Πριμοδότηση ζωικού κεφαλαίου. Προτεινόμενη διόρθωση λόγω της μη επίτευξης του κανονιστικού ποσοστού ελέγχου, αδυναμιών τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και μη τήρησης του κανονιστικού ελάχιστου ποσοστού επιτόπιων ελέγχων για την ενίσχυση αιγοπροβάτων. Ποσό διόρθωσης:480.000 ευρώ.
  • Στρεμματική ενίσχυση. Προτεινόμενη διόρθωση λόγω αδυναμιών στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) και στους επιτόπιους ελέγχους. Ποσό διόρθωσης: 88,96 εκατ. ευρώ.
  • Εκπρόθεσμες πληρωμές. Προτεινόμενη διόρθωση λόγω εκπρόθεσμων πληρωμών και υπέρβασης των ανωτάτων δημοσιονομικών ορίων. Ποσό διόρθωσης: 1,64 εκατ. ευρώ.
  • Οίνος. Επιστροφή ως αποτέλεσμα της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση T-376/12.
Σύνολο για την Ελλάδα: 92,86 εκατ. ευρώ.

Ιρλανδία:
Οπωροκηπευτικά. Προτεινόμενη διόρθωση λόγω μη διενέργειας ελέγχων σχετικά με τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αναγνώρισης. Ποσό διόρθωσης: 1,06 εκατ. ευρώ.

Σλοβενία:
Ζάχαρη. Προτεινόμενη διόρθωση λόγω του ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σιλό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ζάχαρης που επωφελείται πλήρως από τις ενισχύσεις διάλυσης. Ποσό διόρθωσης: 8,70 εκατ. ευρώ.

(Πηγή: europa.eu)
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου