Εφικτή η διασύνδεση ιδιωτικών πακέτων λογισμικών (software) με την ψηφιακή υπηρεσία του ΥπΑΑΤ «Συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων» μέσω web service.